V košari imate
0 izdelkov iz 0 trgovin.

Skupaj: 0,00

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta KupiKupi.si

Nahajate se na spletnem mestu KupiKupi.si, ki je spletna prodajna platforma namenjena slovenskim blagovnim znamkam. Lastnik spletne strani je podjetje Hal interactive, informacijske rešitve d.o.o.

Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji uporabe. Z vstopom na spletno mesto kupikupi.si potrjujete, da ste seznanjeni s temi splošnimi pogoji uporabe, da z njimi soglašate in da vas določbe teh splošnih pogojev uporabe zavezujejo. Ti pogoji uporabe ne veljajo za posamezne prodajalne v okviru domene http://www.kupikupi.si. Za te veljajo splošni pogoji uporabe posamezne spletne prodajalne.

Na straneh KupiKupi.si so nekatere povezave, ki kažejo na druge spletne strani. Lastnik spletnega mesta ni odgovoren za delovanje teh strani in njihovo vsebino.

Prav tako lastnik spletnega mesta ne odgovarja za nedelujoče domene, ki so posledica tehničnih težav lastnika spletnih strani, spremembe, ukinitve ali prodaje domene.

Lastnik spletnega mesta izjavlja, da pripravlja informacije, ki so objavljene na njenih spletnih straneh, z vso dolžno skrbnostjo, vendar opozarja uporabnike spletnih strani, da so besedila informativnega značaja, zato ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki bi uporabniku nastale zaradi morebitnih napak ali netočnosti podatkov.

Vsi oblikovni elementi, vključno s fotografijami in slikami, objavljeni na spletnem mestu kupikupi.si, so avtorsko zaščiteni, in jih ni dovoljeno v celoti ali delno ponatisniti, reproducirati, prevesti, računalniško obdelati ali uporabiti v kateri koli drugi namen brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja avtorjev.

Hvaležni vam bomo, če nas boste obvestili (info@hal.si) o kakršnih koli napakah oziroma neaktualnih, nepopolnih ali nerazumljivih podatkih na spletnem mestu KupiKupi.si.

Lastnik spletnega mesta si pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja pogojev in določil, pod katerimi se omogoča uporabo spletnega mesta KupiKupi.si.

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta kupikupi.si stopijo v veljavo z dnem njihove objave.